Vi förstår vikten av balans mellan personligt, privat och professionellt förhållningssätt i relation till assistansen i hemmet.
Anna Berglund | Verksamhetsansvarig
Apona – ett assistansbolag med kvalité och dig som uppdragsgivare i fokus!

På Apona arbetar vi för att den personliga assistansen ska tillföra våra uppdragsgivare en ökad livskvalitet. Vi riktar oss främst till barn och unga vuxna med omfattande funktionshinder och nedsatt autonomitet. Varje individ och familj är unik. Er livssituation och behov är speciella och specifika för just er. Det är det som ska styra utformningen av den personliga assistansen. Vi har höga ambitioner om att assistansen inte bara ska ersätta funktioner i armar och ben, utan även bidra till delaktighet och utveckling i livet.

Vi är ett mindre assistansbolag som verkar främst på Lidingö och Värmdö med omnejd. Vi som arbetar här har stor och långvarig kunskap av personlig assistans till personer med omfattande flerfunktionshinder. Därför är vår ambition att satsa på att ta personlig assistans till en ny och högre nivå!

Det finns många anordnare att välja på när det kommer till personlig assistans, så väl kommunala som privata. Det kan vara svårt att välja när de erbjuder liknande tjänster. Vårt erbjudande är unikt genom vårt sätt att leverera assistansen – med fokus på kvalitén.

Låt oss få berätta mer!

Rådgivning
Vi hjälper och stödjer dig med ansökningar och omprövningar till såväl assistans som andra relevanta LSS-insatser. Vi har även kännedom om förutsättningar och insatser i din kommun eftersom vi verkar lokalt. Självklart erbjuder vi juridisk expertis när så behövs. Vi finns här för att stödja och vägleda i många olika aspekter i att leva med funktionshinder. Du väljer!
Assistenter
Det är assistenterna som levererar kvalitén i den dagliga assistansen. De har ett unikt och viktigt uppdrag som på många plan är både utmanande och utvecklande. Vi arbetar med ett antal verktyg och metoder kring kommunikation och omsorg med de assistenter som arbetar nära uppdragsgivaren och individen. Vi tror att du kommer att gilla Aponas assistenter!
Arbetsledning
Vi anser att alla behöver en god och anpassad arbetsledning. Det är i längden en grundförutsättning för kvalité. Vi arbetar med en aktiv, lyssnande och utvecklande arbetsledning för assistenterna. Vi anser att alla tjänar på det i längden. Det finns goda exempel på när uppdragsgivaren själv är en bra arbetsledare. Du väljer graden av stöd från oss!
Rekrytering
Att rekrytera rätt är inte lätt. Utifrån mångårig erfarenhet av att rekrytera assistenter tar vi nu hjälp av stöd från moderna verktyg när vi letar efter rätt person till din assistentgrupp. Vi söker ständigt nya vägar för att hitta den rätta assistenten. Självklart har du som uppdragsgivare sista ordet om vem som ska arbeta i ditt hem. Du bestämmer hur mycket hjälp du vill ha från oss. Det är ju din assistans!
Utbildning
Utveckling och utbildning är centralt i allas vår livsresa. Baserat på uppdragsgivarens behov, vår erfarenhet och värdegrund har vi utformat, och vidareutvecklar, våra egna assistentutbildningar. Vi uppfinner inte hjul i onödan utan har god koll på bra och tillgängliga utbildningar på marknaden inom olika områden. Vi ser till att dina assistenter har och får den ut bildning de behöver!
Aktiviteter & resor
Hos oss syns och märks alla. Hos oss blir ingen en i mängden. Vi tipsar om och gör aktiviteter tillsammans. Alltifrån simträning, gå på upplevelsemusik, åka på läger, träna på Puffa Gym, till att resa till varmare land. Vi gör minst en utlandsresa per år till vilken alla uppdragsgivare är välkomna. Du deltar och engagerar sig så klart i den omfattning du själv vill. Välkommen till oss!
APONA – HISTORIEN OM HUR DET BÖRJADE

Apona startades av Anna Berglund, mamma till Freja född 1993. Freja som är gravt flerhandikappad har omfattande assistans, som hon först hade i kommunens regi och därefter i kooperativ form under flera år. På många sätt fungerade det bra, men det större bolagets flexibilitet och kvalitet var inte tillräcklig.

”Allteftersom jag blev varse att Freja snart är vuxen, insåg jag att formerna för hur hennes assistans ordnas måste kunna möta denna förändring på ett bra sätt. Jag kunde inte hitta några bra, fungerande lösningar som skulle passa oss. Jag ville därför själv skapa nya modeller för att säkerställa att Freja har en fungerande assistans och god livskvalitet, även när jag själv blir äldre. Så jag valde att starta ett eget assistansbolag särskilt för brukare med dessa behov

Vi har själva levt med assistans i hemmet och våra liv i över 20. Jag har gjort en otrolig resa och gjort många misstag som lärt mig mycket. Nu erbjuder vi tillsammans ett assistansbolag som vi själva vill vara kund i. Alla förtjänar mer kvalité i assistansen!.

Apona betyder omfamna på hawaiianska. Det tycker jag passar oss.”